Home > ONDERZOEK > Burgervader in Staphorst
Burgervader in Staphorst

release           1 maart 2011
vorm onderzoek
auteur Klaas Tippe
uitgever Historische Vereniging Staphorst (Staphorst)

 

Algemene informatie:

Biografie van oud-burgemeester van Staphorst Ebbinge Wubben, gebaseerd op het proefschrift Een echte Overijsselschman. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving.

Ebbinge Wubben, verlicht burger en bestuurder, notaris, liberaal lid van Provinciale Staten en historicus, was burgemeester ten tijde van de kerkelijke afscheidingsbeweging in Staphorst en Rouveen in de eerste helft van de negentiende eeuw. De verlichte en gezagsgetrouwe burgemeester botste regelmatig met orthodox-protestantse inwoners van de streek.  Klaas Tippe beschrijft in zijn proefschrift welke rol F.A. Ebbinge Wubben speelde als plattelandsnotabele in de geschiedenis van de provincie en hoe Ebbinge Wubben zich ontwikkelde tot vermogend familiehoofd en lid van de liberale beweging in Overijssel.

Behalve de geschiedenis van een negentiende-eeuwse burgerlijke familie, beschrijft het boek ook het ontstaan van de karakteristieke gemeente Staphorst in een veelbewogen periode.

ISBN: 9789078914020

Verkrijgbaar bij: Historische Vereniging Staphorst

 

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur

- Wat verscheen over dit onderwerp in de media

- Commentaar van de redactie

 

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres