Home > ONDERZOEK > Staphorst (Groenman)
Staphorst (Groenman)

release           1 januari 1947
vorm onderzoek
auteur Sjoerd Groenman (Dr. S.J. Groenman)
uitgever Stenvert (Meppel)

 

Algemene informatie:

Sociografie van Staphorst. Een van de eerste sociologische beschrijvingen van de Overijsselse gemeenschap gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek. ‘Staphorst, Onderzoek naar de levensomstandigheden der bevolking van plattelandsgemeenten’ verscheen in 1947 als proefschrift en was gebaseerd op onderzoek tijdens de oorlog in de jaren 1943 en 1944.  In de gedetailleerde studie komen klimaat, bodem, ligging, demografie, economische verhoudingen, gezin, opvoeding, moraal, geloof, bijgeloof, geestelijke ontwikkeling, ontspanning en volkskarakter aan de orde.

De studie gold als een klassieker op het gebied van de sociografie, de Nederlandse versie van de sociologie, die zich vooral toelegde op het beschrijven van feiten en zich afzette tegen de grote theorieën (marxisme, psychoanalyse) van de afgelopen eeuw.

Hoewel Groenman’s studie nog steeds als een belangrijk sociografisch werk geldt, werd de conclusie van het boek – Staphorst als geïsoleerde gemeente – voorbijgestreefd door een andere studie, namelijk die van Nooy-Palm, die aantoonde dat Staphorst nooit geïsoleerd was geweest en dat de typische Staphorster gebruiken en tradities uit een andere bron verklaard moeten worden.

ISBN: Geen.

Ook over dit onderwerp:

Meer informatie over de auteur

Wat verscheen er over dit onderwerp in de media

Commentaar van de redactie op dit onderwerp

 


 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres