Home > ONDERZOEK > Vrijen en trouwen op 't Boerenland
Vrijen en trouwen op 't Boerenland

release           1929
vorm onderzoek
auteur D. J. van der Ven
uitgever De Spiegel, Amsterdam

Algemene informatie:

Het boek Van vrijen en trouwen op 't boerenland uit 1929 is een uitvoerige beschrijving van de zeden, gewoonten en folklore rond vrijen en trouwen op het Nederlandse platteland in de periode tot 1925. De uitgave beschrijft in geuren en kleuren het Staphorster ‘venstervrijen’ en de reacties daarop van de plaatselijke kerkenraad.

‘Nergens in Nederland, mogelijk zelfs niet in geheel Westelijk Europa, is dit nachtelijk verkeer echter zoo zeer algemeene volkszede gebleven als in het toch wel zeer kerksche Staphorst-Rouveen, waar een bevolking woont, van wie bekend is, dat zij den Sabbat heiligt en den Heere vreest, dat zij mede daardoor volgens velen ‘uitsteekt als een licht op den kandelaar!’ Maar al die streng-dogmatische levensopvattingen verhoeden niet, dat er (..) gezondigd wordt tegen het zevende gebed. Gezondigd niet in de verborgenheid, maar gezondigd onder de sanctie van de ongeschreven wetten der jongelingschap. Gezondigd met medeweten van zusters en broeders, vader en moeder, ooms en tantes, ja van de geheele clan-bevolking. (..) In 1660 gewaagt het Staphorster Kerkeboek reeds van ‘onordentlicke bijeenkomsten’, waartegen ‘de kerckeraat sich genoodsaackt vind om kercklick tegens de soodanige te procedereeren, want na het bevel Pauli wij gehouden sijn ons te onttrecken can een ijgelick Broeder, die ongeregelt wandelt.’’ (uit Van vrijen en trouwen op 't boerenland, 1929, p. 54)

Schrijver van Van vrijen en trouwen op 't boerenland, de enthousiaste maar ook omstreden folklorist D. J. van der Ven, ook grondlegger van het Arnhemse Openluchtmuseum, organiseerde in de jaren dertig van de vorige eeuw samen met de Staphorster wethouder Klaas Klooster lezingen met lichtbeelden in Staphorst en ronselde in streekdracht verklede Staphorsters voor folkloristische optochten en evenementen.  

Het Staphorster venstervrijen, of ‘kweesen’, werd ook door lokale expert Dirk Kok (zie Ter ere van de trouw, 2006) uitvoerig beschreven. Het raakte pas na de jaren twintig van de vorige eeuw in onbruik. In de jaren zestig verschenen er tralies voor de venstertjes, die vaak in de jaren negentig nog te zien waren.

ISBN: niet meer verkrijgbaar

 

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur

- Panorama over Staphorst

- Staphorster roman waar het venstervrijen in voorkomt: In Staphorst groeit het geluk

- Voor foto's klik op onderstaande iconen

 

 

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres