Home > ONDERZOEK > Ter ere van de Trouw*
Ter ere van de Trouw*

release 1 januari 2006
vorm onderzoek
auteur Dirk Kok
uitgever Stichting de Ijsselacademie (Kampen)

 

Algemene informatie:

Staphorst kent een rijke cultuur op het gebied van de hofmakerij. Bij hofmakerij gaat het om de manier waarop jongens en meisjes met elkaar in contact komen en hoe zo’n contact van lieverlede kan uitgroeien tot een verloving en een huwelijk. Door de eeuwen heen is dit proces verbonden geraakt met allerlei gebruiken en gewoontes.

In Ter ere van de trouw beschrijft auteur Dirk Kok een aantal tradities rondom de hofmakerij die typisch zijn voor Staphorst en die deels tot op de dag van vandaag voortleven. Gebruikmakend van historisch bronnenmateriaal, teruggaand tot in de zeventiende eeuw, schetst hij een beeld van hoe jongens en meisjes elkaar in een kleine, besloten gemeenschap plachten te zoeken en te vinden. De hoogtijdagen van het jaar speelden daarbij natuurlijk een belangrijke rol (markten en kermissen), maar in de loop van de tijd ontstonden er ook allerlei specifiek Staphorster praktijken die de kennismaking tussen de jongelui vergemakkelijkten. Zo hield men de zogenoemde spinmalen of spinvisites, en was er het nachtlopen of queesten. Een en ander leidde dikwijls tot een huwelijk, dat in Staphorst met het nodige karakteristieke ceremonieel werd gesloten.

Ter ere van de trouw
belicht een minder bekend, maar voor de betrokkenen zelf zeer belangrijk facet van de Staphorster volkscultuur. Tegelijk is het boek een liefdevol portret van een samenleving die, aan tradities verknocht, hoe langer hoe meer de invloed ondergaat van de moderne tijd. ‘Oude gebruiken sterven een stille dood, nieuwe komen ervoor in de plaats’, aldus de IJsselacademie.

Het boek wordt voorafgegaan door een inleiding van emeritus hoogleraar mr. E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal (maker van de documentaire Staphorst in Tegenlicht)

ISBN 90-6697-183-5

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur
- Wat verscheen over dit onderwerp in de media
- Commentaar van de redactie
- Voor foto's klik op onderstaande iconen

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres