Home > ONDERZOEK > Tot een scherpe dorsslede gesteld
Tot een scherpe dorsslede gesteld

release 1 januari 1998
vorm Biografie
auteur Henk Hille
producent     De Groot Goudriaan

 

Algemene informatie:

Biografie van de Staphorster Dominee Pieter Jan Dorsman (1918 – 1981), geschreven door de Staphorster kerkhistoricus Henk Hille. Dominee Dorsman was dominee tijdens de roemruchte volksgerichten in Staphorst en de polio-epidemie in 1971 en dus een omstreden persoon. Vooral zijn standpunt met betrekking tot vaccinatie tijdens de polio-explosie – hij stond daar afwijzend tegenover vanwege zijn geloof in de voorzienigheid Gods – maakte dat hij door de landelijke pers verguisd werd.  In oud-gereformeerde kring werd hij juist vanwege zijn onbuigzaamheid en rechte lijn op handen gedragen. Dorsman was spreker voor de SGP en had tot zijn overlijden zitting in het hoofdbestuur van de partij.

De op de Zuid-Hollandse eilanden geboren Pieter Jan Dorsman groeide op in Rotterdam en voelde zich al vroeg geroepen tot het predikambt. Een ambitie die in eerste instantie niet door de Christelijk gereformeerde kerk werd overgenomen, omdat hij niet bekeerd was. Na zijn middelbare school, studeerde hij theologie in Utrecht. Later koos hij voor de Nederlands Hervormde Kerk en werd er aangenomen tot lidmaat. Na zijn afstuderen werd Dorsman toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk en predikant in Schelluinen.

Dorsman stond in de Hervormde Kerk aan de uiterst rechtse zijde. Zijn rechtse preken trokken de aandacht en kerkenraadsleden uit Staphorst zochten hem op. In 1952 werd hij aangesteld als predikant in Staphorst. De eerste zaken die Dorsman in Staphorst probeerde aan te pakken waren de samenscholingen van de jeugd op zaterdagavond. Het cafebezoek was hem een doorn in het oog en hij predikte vanaf de kansel tegen het ijdele vermaak van café en de Staphorster markt.

In 1954 trouwde Dorsman met Willempje de Kreij uit Schelluiden. Het huwelijk bleef kinderloos. Tot zijn overlijden in 1981 bleef Dorsman in Staphorst wonen: 'Staphorst heeft me (..) als vreemdeling uit Holland volledig geaccepteerd. Het heeft vanaf de eerste dag af zijn deuren voor mij opengezet. Het dorp en ik sluiten qua grondslag en gedachtegoed gewoon erg goed bij elkaar aan. Over dezelfde zaken hebben we dezelfde meningen'.

ISBN 90 6140 615 3

 

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur

- Wat verscheen over dit onderwerp in de media

- Commentaar van de redactie

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres