Home > ONDERZOEK > De mantel der liefde *
De mantel der liefde *

release 14 februari 2012
vorm onderzoek
auteur H. Bakker en H. Felten
producent Movisie

 

Algemene informatie:

Voor een onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen spraken onderzoekers Hilde Bakker en Hanneke Felten van MOVISIE met dertien hulpverleners van instellingen met orthodox-protestantse signatuur en niet-identiteitsgebonden instellingen die hun werkterrein hebben in kleine gemeenten op de Biblebelt. Daarnaast interviewden zij vijf onderzoekers en één reformatorische jongerenorganisatie.

Conclusie van het onderzoek was dat slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring nauwelijks durven te praten over hun problemen. De kerkelijke omgeving zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig signaleren én bespreekbaar maken van het geweld.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties, ook wel huiselijk geweld genoemd, komt in alle kringen voor, ongeacht cultuur of religie. Huiselijk geweld is een mondiaal probleem. Wel zijn er verschillen zichtbaar in de achtergrond, de aard en de dynamiek van het geweld binnen verschillende culturele en/of religieuze groepen. Een effectieve aanpak van huiselijk geweld houdt dan ook rekening met deze verschillen.

De quickscan van Movisie gaat over huiselijk geweld binnen wat genoemd kunnen worden, ‘orthodox-protestantse’ gemeenschappen.
Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met hulpverleners, onderzoekers en een reformatorische jongerenorganisatie hebben de onderzoekers verkend welke risicofactoren en welke beschermende factoren een rol spelen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op jongeren als (potentieel) slachtoffer van huiselijk geweld.

De onderzoekers doen in de quickscan een aantal aanbevelingen die het huiselijk geweld in orthodox-protestante kring kan doen terugdringen: Een actievere rol voor de kerken, opvoedingsbegeleiding en diepgaand onderzoek naar het voorkomen en de aanpak van seksueel geweld binnen de geloofsgemeenschappen.

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur

- Wat verscheen over dit onderwerp in de media

- Commentaar van de redactie

 

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres