Home > ONDERZOEK > Plaatsbeschrijving van Staphorst
Plaatsbeschrijving van Staphorst

release  1 januari 1835
vorm geschiedenis
auteur F.A. en C.H. Ebbinge Wubben
uitgever Oomkens (Groningen)

 

Algemene informatie:

Historische en volkenkundige beschrijving van Staphorst door  F.A. Ebbinge Wubben (1791-1874), de eerste burgemeester van Staphorst, die als grondlegger voor de geschiedschrijving van Staphorst kan worden beschouwd. In 1835 publiceerde hij een uitvoerige Plaatsbeschrijving, 'met eenige oudheidkundige bijvoegselen', en ook daarna bleef hij schrijven over de geschiedenis van zijn gemeente. In 1897 verscheen van B. Stegeman en A. de Roos een bundeling van hun artikelen Uit het verleden van Staphorst.

10 jaar later kwam ook zijn kleinzoon C.H. Ebbinge Wubben met een boek over 'kleding, woninginrichting, volksgebruiken, spelen en de molen, benevens een woordenlijst' van Staphorst. De twee boeken werden later samengevoegd tot een publicatie.

In Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst (1835) is het voor het eerst dat de gebruiken en geschiedenis van Staphorst, die toen al opzien baarde, zo uitvoerig werden beschreven.

ISBN: 90 6497 200 1 (niet meer verkrijgbaar)

Ook over dit onderwerp:

Meer informatie over de auteur

Commentaar van de redactie op dit onderwerp

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres