Home > ONDERZOEK > Het was in een tijd van scheiden
Het was in een tijd van scheiden

release           1 januari 1986
vorm onderzoek
auteur H. Hille
uitgever Historische Vereniging Staphorst (Staphorst)

 

Algemene informatie:

Onderzoek naar de kerkelijke afscheidingsbeweging in Rouveen en Staphorst door kerkhistoricus Henk Hille.

De afscheiding van 1834, van waaruit de Oudgereformeerde kerk in Rouveen en de Hersteld Hervormde Kerk te Staphorst zich ontwikkelden,  heeft op het dorpsleven van Staphorst en Rouveen veel invloed gehad. In dit boek wordt beschreven hoe de breuk in beide dorpen zich voltrok en welke ontwikkelingen zich in beide afgescheiden kerkgemeenten voordeden.

 

Ook over dit onderwerp:

- Meer informatie over de auteur

- Wat verscheen over dit onderwerp in de media

- Commentaar van de redactie


 

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres